Mitt i Håstad ligger denna vackra gamla lanthandeln. Just nu skissar vi på deras trädgård som har en intressant historia. På butikens dagar gick vägen precis där trädgården ligger. Den förra ägaren fyllde tomten med slipers och en en massa jord. Nu är sliperna murkna och en ny lösning behövs…