Trädgårdsdesign kan ha olika skala. Vallkil & Jacobsson trädgårdsarkitektur jobbar i många skalor. Nu har vi  just ritat en upphöjd rabatt med stor naturlig fuktighet i en mindre trädgård i Sibbarp, Malmö. I små miljöer passar stora växter in, tvärtemot vad man kanske tänker sig. Vad händer om man har en liten yta, låt säga en innergård, och fyller den med massor av småskaliga material och växter, exempelvis små stenar och dvärgformer av växter? Jo, det slutar med en känsla av att man befinner sig i ett miniatyrlandskap och att man själv är en jätte. Använd hellre färre och stora växter för att uppnå de känslor de flesta av oss vill uppnå i vår utemiljö, nämligen trygghet, omslutenhet och frodighet. Genom att använda sig av färre växter ställer man dock högre krav på dem man väljer. De måste fungera över större delar av säsongen, vara långsiktigt hållbara och vara perfekt anpassade för den plats man har. Vill ni ha tips och idéer till er innergård eller kanske en färdig plan för en prunkande miljö, kontakta oss.