Trädgårdsdesign Kämpinge

Kund : Privat
År : 2017
Önskemålet från kunden var en trivsam poolmiljö med orangeri, många stora sittplatser och avskildhet. Med många hårdgjorda ytor blir det en extra utmaning att få växtligheten att svara upp mot ytorna. Något som häckarna och de planteringsytor som är närmast huset bidrar med. Samt att vi delat upp ytorna med olika material: tegel och kalksten. Just nu byggs orangeriet.