25 november, 2014
  • Uppdrag:
    En långsmal trädgård med förvuxna buskar och sly var startpunkten för denna trädgård. Efter en rensning och gallring tar en ny trädgård form. En mer lättskött miljö med buskar och färgglada perenner som täcker ut och inte blir för stora. Funktioner som cyklar och soptunnor får sin plats samt en ny sittplats med utsikt över fälten. Anläggning pågår.
  • Kund:
    Privat Vellinge
  • År:
    2014