19 oktober, 2015
  • Uppdrag:
    Trädgårdsdesign KARAKTÄR och BELYSNING. Med utsikt över böljande fält, skogsdungar och Ringsjön i bakgrunden ligger denna fastighet. Här har vår kund byggt ett nytt hus på en stor tomt. Eftersom det är gammal åkermark finns inga träd, buskage eller häckar att utgå från. Vi har tagit fram en plan som ger lä, skydd och rumslighet utan att kompromissa om den vackra utsikten. En flödande grundform delar upp trädgården i mindre sektioner och skapar rörelse och dynamik. Ett väl tilltaget trädäck löper längs tre av husets sidor och fungerar som en länk mellan fram och baksida.
  • Kund:
    Privat trädgård, Stehag, Eslöv, Skåne
  • År:
    2015