18 februari, 2017
  • Uppdrag:
    Här blev uppgiften att utforma en modern trädgård som har avstamp i den trädgårdstradition som förknippas med husets historia och utformning. Lösningen blev en yttre och inre trädgård för att rama in men också göra det lättare att prioritera i skötselansatsen. Utanför trädgården växer äng och läbuskage...
  • Kund:
    Privat
  • År:
    2016