27 september, 2013
  • Uppdrag:
    Idéträdgården "ÅNYO". Att ta tillvara och återvinna har inte bara blivit ett måste för oss och kommande generationer utan även ett sätt att utmana sin kreativa sida. Denna idéträdgård skulle uppmuntra och inspirera till ett synsätt långt bort från 'slit-och-släng' genom att återfinna och lekfullt använda vardagliga saker på ett nytt sätt. Vi byggde med stolsdelar för att rama in vårt lilla trädgårdsrum. I mitten droppar vatten i använda rör och kärl och på marken och på stolsväggarna frodas växtlighet. Sponsorer: Flyinge Plantshop, SYSAV/Malmö återbyggdepå, Panorama arkitekter, Ottosons färgmakeri
  • Kund:
    Malmö Garden Show
  • År:
    2013