4 september, 2012
  • Uppdrag:
    I vårt paket KOMPLETT ingår alla delar för att anlägga en trädgård. Från helhet till detalj. Här presenteras en trädgård till ett helt nybyggt område i Lund. Illustrationsplan, snitt och en 3d skiss för att på bästa sätt illustrera trädgårdens karaktär och utformning. Planteringsplan och skötselplan gör att trädgården kan utvecklas på bästa sätt.
  • År:
    2012