8 augusti, 2017
  • Uppdrag:
    Bostadsrättsföreningen Sockerkokaren var i behov av en fungerade men också tilltalande innergård där man kunde umgås, stanna upp och kännas sig välkommen hem. Gården ligger ovanpå ett garage och därför blev utmaningen attt skapa en frodig växtlighet med lätta material och för begränsat rotutrymme. Här planerarde vi in stora sjok av perenner samt mindre träd och buskar. Material är pimpstensjord från Bara mineral.
  • Kund:
    Bostadrättsförening
  • År:
    2017