Vår vision

En plattform där bred kunskap möts

Jacobsson-Boo Trädgårdsarkitektur  har som ambition att bli en stark aktör för projekt som storleksmässigt platsar in i gränslandet mellan trädgård och landskap, såsom större privata trädgårdar och mindre parker. Tack vare vår bakgrund inom  pedagogik, konst, foto, färg och form samt lång erfarenhet inom trädgård kompletterar vi på kontoret varandra och kan på så vis komma längre i våra projekt. Dessutom samarbetar vi med anläggare, plantskolor och ljusdesigners för att skapa helhetslösningar för din gröna miljö.

Vi utgår från Skåne med Lund och Malmö i närmiljön, men arbetar med projekt i hela Sverige.

Med fokus på strukturer och grundformer

Jacobsson Boo Trädgårdsarkitektur gestaltar gröna miljöer där funktion och form går hand i hand. Genom analys av platsen och lyhördhet mot kunden skapar vi tidlösa och hållbara platser. Vi strävar efter att utforma en struktur som ska upplevas självklar men långt ifrån förutsägbar. Resultatet ska vara personligt och en plats där livet vill levas.

 

Funktionella och värdefulla platser, både idag och i framtiden

En trädgård eller park tar tid på sig och en god uppvuxen struktur är inget som kan skyndas fram. Även om detta ibland kan vara frustrerande ligger mycket av dess skönhet just i detta faktum. I väntan på trädens fullvuxna karaktär, häckarnas täta väggar eller riklig skörd av frukt och bär vill man dock leva eller vistas i en värdefull miljö. I vår gestaltning balanseras därför långsiktighet med snabbare resultat. Det är spännande att designa levande miljöer och vi utmanas av att skapa platser som kommer att utvecklas under lång tid framöver men som under tiden har ett stort värde, både funktionellt och estetiskt.

 

Vi inspireras av det som varit och det som komma skall

Vårt mål är alltid att skapa platser där historia och framtid möts. Genom att ta hänsyn till befintlig arkitektur, historia, nutidens behov och framtidens krav utformar vi en miljö som är väl förankrad, både på platsen och i tiden.

 

Kunskap för oss vidare…

För att kunna ligga i framkant inom trädgårdsarkitektur är det viktigt med fortbildning och inspiration. Vi håller oss därför uppdaterade med det senaste inom trädgård och gestaltning av gröna miljöer. Det har inneburet att vi  tex att vi har träffat och låtit oss inspirerats av ledande trädgårdsprofiler både från Sverige och från utlandet. Vi har deltagit i workshop med Nigel Dunet och Noel Kingsbury , gjort hembesök hos Piet Oudolf och studiebesök i Ulla Molins trädgårdar samt fått oss en pratstund med Beth Chatto.  Men också våra dagliga promenader till och från vårt kontor vid stadsteatern i Lund genom Lunds botaniska trädgård skänker nya visioner.

 

och kunskap förs vidare..

Grön kunskap är en bristvara som håller på att gå ur tiden. Vi ser varje dag stora projekt som genomförs utan någon djupare kunskap om växter,  jord eller den tid som gör trädgårdsdesign unik till skillnad från övrig design. För att göra vårt bästa för att förmedla vår kunskap vidare har vi nära kontakt med Trädgårdsingenjörsutbildningen i Alnarp där vi varit med i kursmoment inom design och växtkomposition. Vi föreläser även om detta för privatpersoner om så önskas.

Välkomna att höra av er med stora eller små projekt!