Publika platser & företag

Design

Jacobsson-Boo Trädgårdsarkitektur arbetar med design av  parker, gröna stadsrum, och trädgårdsmiljöer i offentliga och publika miljöer. I alla våra projekt balanseras estetik och årstidsvariation med funktionalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet för att skapa en så komplett lösning som möjligt. Vi är verksamma i Skåne men tar oss an uppdrag i hela landet.

Kontakta oss för offert.