Malmö garden show - vallkil & jacobsson

Nu är det äntligen dags att slå upp portarna till Malmös stora trädgårdsfest, Malmö Garden Show. Vallkil & Jacobsson finns på plats med en utställningsträdgård. Den heter ”Ånyo – en återfunnen trädgård”.

Att ta tillvara och återvinna har inte bara blivit ett måste för oss och kommande generationer utan även ett sätt att utmana sin kreativa sida. Denna idéträdgård ska uppmuntra och inspirera till ett synsätt långt bort från ”slit-och-släng” genom att återfinna och lekfullt använda vardagliga saker på ett nytt sätt. Vi bygger med stolar som byggklossar och får dem att rama in trädgården. I mitten droppar vatten i använda rör och kärl, och på stolsväggarna frodas växtligheten. På marken är växterna tätt sammanvuxna och väller över det återvunna teglet. I trädgården finns enbart återvunnet material: stolarna, teglet, kärlen, rören m.m. Allt fogas samman och bildar en ny funktion: en återfunnen trädgård.

Välkomna att besöka oss på plats!