Vårt bidrag från Malmö Garden Show 2013 finns just nu att läsa om i Allers trädgård.

Här kan man bl.a läsa Juryn motivering som vi är så stolta över:

”Att det är många stolar men ingen sittplats har vi lätt att överse med i detta oemotståndliga trädgårdsrum. Med sinne för detaljer väcks nyfikenheten och vi dras in i den perfekt använda ytan. Designen är nytänkande och planteringarna både välkomponerade och oväntade.”