Förläng säsongen

Tänk vad ett tunt glas eller ett skyddat hörn kan förlänga din sommarsäsong. Genom att planera platsen väl kan man skapa zonknäckarvråer. Just nu håller vi på att skapa en riktig sommarförlängare i Höllviken. Här skapas möjligheter för att nyttja trädgården från tidig vår till sen höst med hjälp av ett välplacerat glashus med pulpettak […]

Ånyo i ”Allers trädgård”

Vårt bidrag från Malmö Garden Show 2013 finns just nu att läsa om i Allers trädgård. Här kan man bl.a läsa Juryn motivering som vi är så stolta över: ”Att det är många stolar men ingen sittplats har vi lätt att överse med i detta oemotståndliga trädgårdsrum. Med sinne för detaljer väcks nyfikenheten och vi […]